AmuseeVous

participatie • Multidisciplinair • 12-15j, 15-18j, 18+

AmuseeVous is een vzw die jongeren (tussen 16 en 30 jaar) en musea dichter bij elkaar wil brengen.

BAZART

participatie

BAZART is een jeugdbeweging waar je speelt met kunst, cultuur & kilo’s plezier!

DIY Summerschool 2017 - Brussel

participatie • Dans

Mooss wil van 4 tot 13 augustus 2017 een tiendaagse DIY Summerschool als groepsuitwisseling organiseren in samenwerking met een aantal partners nl. daCi (dance and the Child international, Nederland), Ustanova Skc Student Cultural Center Institution Novi Sad (SCCNS, Servië), HETPALEIS, Zinnema en Destelheide (België).

Hiervoor nodigen ze 24 jongeren (10 Belgische, 7 Nederlandse en 7 Servische jongeren) en 5 begeleiders ( 3 uit België, 1 uit Nederland en 1 uit Servië) en een sociaal werker uit met een diversiteit in artistieke en sociale achtergrond om zeer intensief ideeën, gedachten en ervaringen uit te wisselen omtrent de actieve rol van jongeren binnen kunsteducatie.

Hoezo, Design?

bemiddeling • Multidisciplinair • 12-15j, 15-18j

Hoezo, Design? is een educatief ontwerptraject voor jongeren uit het technisch en beroepsonderwijs en laat hen kennis maken met design en creatief vakmanschap. Met de hulp van een professioneel designer worden deze vakmensen in spé uitgedaagd om zelf vorm te geven: van idee tot een zelfgemaakt product.

Methodiek Mooss

methodiek • Multidisciplinair

Mooss ontwikkelde een eigen methodiek rond het kunsteducatief werken met kinderen, jongeren en hun begeleiders.

Mooss is ervan overtuigd dat het belangrijk is om inzicht te hebben in de processen die zich voordoen wanneer kinderen, jongeren en hun begeleiders werken rond kunst en erfgoed. Als je niet weet wat er echt speelt, dan zal je als begeleider van deze processen enkel kunnen terugvallen op praktijkervaring.


PAR 64

participatie

Samen met toneel-, dans- en muziektheatergezelschappen geeft Mooss met PAR 64 kinderen en jongeren niet alleen goesting om naar podiumkunsten te kijken. We reiken vooral ook handvaten aan om de inhoud, vorm, stijl of gebruikte materialen van een productie beter te begrijpen.

Publiek Aan Zet

participatie • Multidisciplinair

Publiek Aan Zet (PAZ) werd in 2013 gestart door Mooss, Cera en M-Museum Leuven, en loopt tot 2018. PAZ organiseert en onderzoekt in die periode vijf intense participatieve trajecten in verschillende kunstorganisaties. Het publiek wordt telkens uitgedaagd om de kunstorganisatie binnenstebuiten te keren en experimenten op te zetten om de publieksbeleving in de organisatie te optimaliseren. Doel op de lange termijn: meer inzicht in interpretatieve noden van het publiek en in de manier waarop we interpretatie kunnen ondersteunen, een methodiek om structurele en beleidsmatige vormen van participatie te begeleiden en een shift in de visie en werking zodat kunstorganisaties publieksvriendelijker worden en het publiek als een partner zien (cocreatie).
Betrokkenheid staat centraal: hoe kunnen we de gemeenschap(pen) waarbinnen we opereren betrekken bij onze werking, op onze kunst? Hoe kunnen we onze huizen écht ‘van ons’ maken? Zie www.publiekaanzet.be
voor meer informatie.

Rondleiding Straffe Gasten. 50 jaar arbeidsmigratie (MIAT)

bemiddeling • Musea & Erfgoed • 15-18j

Voor de tijdelijke expo 'Straffe gasten. 50 jaar arbeidsmigratie' ontwikkelde Mooss een actieve rondleiding voor leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs uit studierichtingen binnen BSO en TSO ...

Straffe gastjes museumspel (MIAT)

participatie • Musea & Erfgoed • 6-9j, 9-12j

Voor de tijdelijke expo 'Straffe gasten. 50 jaar arbeidsmigratie' ontwikkelde Mooss een museumspel!
Gezinnen met kinderen ontdekken de expo met een zoektocht op wieltjes.

Arbeidsmigratie is van alle tijden.
Al eeuwen lang zoeken mensen naar een goede job en een beter leven.

Op weg met een goed gevulde reiskoffer beleven kinderen het verhaal van twee eeuwen arbeidsmigratie. Ze puzzelen, spelen, tekenen en duiken de verkleedkoffer in. Zo komen zij alles te weten over arbeidsmigranten van vroeger en nu!

Studio Cactus

participatie

Studio Cactus wordt begeleid door Mooss en Artforum en vindt plaats in Opek, onze thuishaven in Leuven. Jaarlijks zet een groep jongeren hun eigen kunstenfestival op poten.

Summerschool dans 2016 - Antwerpen

participatie • Dans

Mooss organiseert in augustus 2016 een achtdaagse summerschool dans als groepsuitwisseling in samenwerking met een aantal partners nl. DaCi (Dance and The Child International, Nederland), dansen dansen (danseducatieve website) en HETPALEIS (theaterhuis voor kinderen en jongeren, Antwerpen, België). Hiervoor nodigen ze 20 jongeren (10 Belgische en 10 Nederlandse jongeren) en 5 begeleiders (3 uit België en 2 uit Nederland) uit met een diversiteit in achtergrond en ervaringen om zeer intensief ideeën, gedachten en ervaringen uit te wisselen omtrent de actieve rol van jongeren binnen danseducatie.