​Mooss zoekt een coördinator beleid & HR

Mooss zoekt een coördinator beleid & HR die in duo met de coördinator financiën, marketing en experiment de werking aanstuurt en de koers richting toekomst bepaalt. Ben jij de M/V/X die we zoeken?

Je bewaakt de missie en visie van de organisatie, bent verantwoordelijk voor beleidsplanning en -opvolging, bepaalt doelstellingen en voorziet in antwoorden op uitdagingen op korte, middellange én lange termijn. Je werkt een gedragen personeelsbeleid uit, voorziet heldere procedures en een duidelijk kader voor interne communicatie. Om dit alles te kunnen waarmaken, geloof je volop in wat Mooss doet én in de sterkte en het potentieel van het team dat Mooss maakt. Je bent een ondernemer en leidersfiguur die gelooft in mensenwerk.

Je wil samen met je collega’s Mooss verder uitbouwen. Met de nadruk op samen. Voor de buitenwereld ben je een enthousiasmerend aanspreekpunt voor zowel de organisatie als voor het bredere veld waar Mooss voor staat. Uitgebreide taken, nodige vaardigheden en procedure vind je op deze website.

Reageren voor 4 augustus.