"

PAR 64

Samen met toneel-, dans- en muziektheatergezelschappen geeft Mooss met PAR 64 kinderen en jongeren niet alleen goesting om naar podiumkunsten te kijken. We reiken vooral ook handvaten aan om de inhoud, vorm, stijl of gebruikte materialen van een productie beter te begrijpen. Mooss werkt hiervoor nauw samen met diverse gezelschappen, zodat er voor elke productie een omkadering op maat wordt gemaakt.

Bekijk in deze nieuwsbrief het aanbod van omkaderde voorstelling voor 2018-2019.
Download hiernaast de PDF met alle technische info over PAR64.

Voor meer info over de theateromkaderingen: kaat@mooss.org

Voor meer info over de dansomkaderingen: dafne@mooss.org

Downloads