"

PAR 64

Samen met toneel-, dans- en muziektheatergezelschappen geeft Mooss met PAR64 kinderen en jongeren niet alleen goesting om naar podiumkunsten te kijken. We reiken vooral ook handvaten aan om de inhoud, vorm, stijl of gebruikte materialen van een productie beter te begrijpen. Mooss werkt hiervoor nauw samen met diverse gezelschappen, zodat er voor elke productie een omkadering op maat wordt gemaakt.

Bekijk in deze nieuwsbrief het aanbod van omkaderde voorstellingen voor 2019-2020.
Download hiernaast de PDF met alle technische info over PAR64.

Voor meer info over de dansomkaderingen: dafne@mooss.org

Voor meer info over de theateromkaderingen: kaat@mooss.org

Voor meer info over de muziekomkaderingen: jef@mooss.org

Downloads
Concept_PAR64.pdf (pdf 88.48 Kb)