Voor de komende vier jaar ziet Mooss de volgende uitdagingen:

  • Onze huidige werking verder zetten. De kwaliteit is goed,wat ook blijkt uit het feit dat onze deelnemers en klanten de volgende jaren opnieuw willen samenwerken. We prikkelen kinderen en jongeren in hun eerste contacten met disciplines (neuzen in kunst), we brengen hen in dialoog met kunst (kunstbemiddeling) en vormen hun begeleiders in het omgaan met kunst en cultuur (vorming en coaching). Dit zijn de drie pijlers van onze werking.
  • Onze kunstjeugdbeweging Bazart verder uitbouwen over gans Vlaanderen. We hebben de ambitie om tegen het einde van de beleidsperiode op de kaart te staan met Bazart als een volwaardig uitgebouwde jeugdbeweging. Bazart vormt samen met enkele andere kleinere participatieprojecten een vierde pijler binnen Mooss.
  • Het structureel verankeren van de internationale dimensie in de verschillende pijlers van onze werking.
  • Onze omkaderingsprojecten tussen de podiumkunsten en onderwijs kwantitatief en kwalitatief laten groeien. Deze uitbouw willen we realiseren buiten de structurele subsidie vanuit jeugd. Dit moet een samenwerking zijn met en tussen de kunsthuizen, cultuurcentra en scholen.