Mooss voor begeleiders en jeugdmedewerkers

Mooss werkt vaak en graag met jeugdbegeleiders. We bereiken immers liefst zoveel mogelijk kinderen en jongeren, en gaan steeds voor een duurzaam karakter bij onze projecten. Met onderstaand aanbod, trachten we deze visie zo goed mogelijk uit te werken. Heb je een idee, een vraag of vind je je gading niet bij onderstaand aanbod, mag je ons altijd even contacteren. Mooss werkt zeer vaak projecten op maat uit, waarbij we op zoek gaan naar het meest geschikte antwoord op jouw kunsteducatieve vraag.

  • Vormingen: Mooss heeft in haar aanbod heel wat vormingen voor begeleiders, binnen de verschillende muzische domeinen. Naast de kunsteducatieve insteek en de verwijzing naar onze methodische kaders, focussen we steeds op de concrete toepasbaarheid in je eigen werking en houden we rekening met de praktische haalbaarheid.
  • Artistiek hoofdanimator: Tijdens de opleiding ‘artistieke hoofdanimator’ maak je actief kennis met verschillende artistieke disciplines. Je verdiept je in onze methodiek van actieve kunsteducatie, onderzoekt wat creativiteit en creatief denken precies inhouden en traint je vaardigheden in het bevorderen van creatief gedrag van zowel een individu als een groep.
  • Methodiekboek: Mooss bundelde haar methodische expertise in een leerrijk, op de praktijkgericht handboek. Dit methodiekboek is te bestellen via Acco.
  • Moossdooss: Leef je uit met deze verzameling van 21 kunstwerken! Deze Dooss kan geleend en gebruikt worden op speelstraten, feesten,... Het materiaal uit de koffers is stevig en je kan er meteen met kinderen mee aan de slag (er is weinig uitleg vereist).