Mooss voor leerkrachten

Mooss werkt vaak en graag met leerkrachten. We bereiken immers liefst zoveel mogelijk kinderen en jongeren, en gaan steeds voor een duurzaam karakter bij onze projecten. Met onderstaand aanbod, trachten we deze visie zo goed mogelijk uit te werken. Heb je een idee, een vraag of vind je je gading niet bij onderstaand aanbod, mag je ons altijd even contacteren. Mooss werkt zeer vaak projecten op maat uit, waarbij we op zoek gaan naar het meest geschikte antwoord op jouw kunsteducatieve vraag.

  • Nascholingen: Mooss heeft in haar aanbod heel wat nascholingen voor leerkrachten, binnen de verschillende muzische domeinen. Naast de kunsteducatieve insteek en de verwijzing naar onze methodische kaders, focussen we steeds op de concrete toepasbaarheid in de klascontext en houden we rekening met de praktische haalbaarheid. Ook kunnen er linken gelegd worden naar de eindtermen en ontwikkelingsdoelen van muzische vorming.
  • Methodiekboek: Mooss bundelde haar methodische expertise in een leerrijk, op de praktijkgericht handboek. Dit methodiekboek is te bestellen via Acco.
  • Begeleiding en coaching op maat: Mooss begeleidt jaarlijks heel wat trajecten op maat van een school, bijvoorbeeld in het kader van schoolfeest of een artistiek schoolproject of dynamo3-project.
  • Artistiek hoofdanimator: Tijdens de opleiding ‘artistieke hoofdanimator’ maak je actief kennis met verschillende artistieke disciplines. Je verdiept je in onze methodiek van actieve kunsteducatie, onderzoekt wat creativiteit en creatief denken precies inhouden en traint je vaardigheden in het bevorderen van creatief gedrag van zowel een individu als een groep.