Aftermovie DIY Summerschool 2017

Mooss organiseerde van 4 tot 13 augustus 2017 een tiendaagse DIY Summerschool als groepsuitwisseling in samenwerking met een aantal partners nl. daCi (dance and the Child international, Nederland), Ustanova Skc Student Cultural Center Institution Novi Sad (SCCNS, Servië), HETPALEIS, Zinnema en Destelheide (België).

Hiervoor nodigden ze 24 jongeren (10 Belgische, 7 Nederlandse en 7 Servische jongeren), 5 begeleiders ( 3 uit België, 1 uit Nederland en 1 uit Servië) en een sociaal werker uit met een diversiteit in artistieke en sociale achtergrond om zeer intensief ideeën, gedachten en ervaringen uit te wisselen omtrent de actieve rol van jongeren binnen kunsteducatie. Bij de recrutering van de deelnemers (18-25 jaar) hebben we ons specifiek gericht op diversiteit en polsten we bij hen naar interesses, thema’s waarrond men wilde werken, rollen die ze wilden opnemen als maker, speler of onderzoeker, hun artistieke bagage en ervaring als maker. Zo creërden we een team van deelnemers dat met de nodige bagage deze DIY Summerschool zelf vorm kon geven.

De DIY Summerschool kadert in een lange termijn onderzoek naar de actieve rol van jongeren binnen kunsteducatie waar volgende projecten onder vielen nl. de mobiliteit van jeugdwerkers in de vorm van een internationale conferentie Dance Education Revisited met 7 Europese partners (februari 2015), de groepsuitwisseling Summerschool dans 2015 in België (Leuven) in samenwerking met de Finse partner Jotain Odottamatonta ry., de groepsuitwisseling Summerschool dans (begin augustus 2016) in Finland (Tampere) ism de Finse partner Jotain Odottamatonta ry., de groepsuitwisseling Summerschool dans (eind augustus 2016) in België (Antwerpen) ism de partners HETPALEIS (België) en Dance and the Child International Nederland (DaCi NL) en de mobiliteit van jeugdwerkers, het reflectiemoment (december 2016) in België (Leuven).

Via dit onderzoek willen we een duurzaam netwerk uitbouwen rond kunst- en cultuureducatie met kinderen en jongeren; een gemeenschappelijk vocabularium activeren en (een) kwalitatieve methodiek(en) specifiek voor kunsteducatie ontwikkelen. Het is een pilootproject dat internationale partners aanspoort om op het niveau van jongeren aan de slag te gaan met kunsteducatie.

Summary_DIYSS17.docx (docx 566.31 Kb)

DIY Summer School 2017 aftermovie