Buurten met erfgoed

‘Buurten met erfgoed’ is een project van het agentschap Onroerend Erfgoed i.s.m. Faro, CANON Cultuurcel, Educatie voor Duurzame Ontwikkeling, Heemkunde Vlaanderen, Herita, De Bardijnen en de regionale erfgoedcellen. Mooss zorgt voor de creatieve begeleiding. Je kan het project volgen via de blog. Hier kan je alvast de eerste post lezen.