Buurten met erfgoed: train - de - trainer

Goesting om activiteiten te ontwikkelen rond erfgoed in de schoolbuurt? Buurten met erfgoed is een coachingstraject voor leerkrachten én lokale erfgoedpartners, waarin je gedurende één schooljaar leert om leerlingen tweede graad lager onderwijs te laten kennismaken met erfgoed in de schoolbuurt.

Deze train-de-trainer vorming vertrekt van de vraag: Hoe pak je een traject Buurten met erfgoed aan? Een intensief traject dat ook heel wat oplevert.

De training start op donderdag start op maandag 17 juni 2019 met een startdag. Vervolgens voorzien we drie opvolgsessies. Daar wordt ingegaan op bepaalde onderdelen in het traject Buurten met erfgoed en kunnen telkens ervaringen uitgewisseld worden over de stappen die deelnemers al zelf hebben gezet.

Meer info en de mogelijkheid om je in te schrijven vind je hier.