GEZOCHT: Voorzitter Raad van Bestuur

Mooss, een vrolijke groep voorvechters van kunst- en erfgoededucatie, zoekt een voorzitter die kan inspireren, structureren en ondersteunen.

Als voorzitter van Mooss ben je de brug tussen de coördinatoren en het team enerzijds, en de raad van bestuur anderzijds.
Je hebt een affiniteit met het leiden van een organisatie en het leiden van vergaderingen. Je gelooft in het belang van kunst- en erfgoededucatie. Je bent in staat om bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties voor het leidinggevend kader van de vzw.
Je leidt als voorzitter de vergaderingen en regelt onder meer de behandeling van de onderwerpen, voorstellen van beslissingen en de andere besprekingen.

Meer informatie over Mooss vind je op de websites www.mooss.org, www.kunstjeugdbeweging.be en www.amuseevous.be.
Mooss werkt vanuit OPEK in Leuven, en heeft ook een uitvalsbasis in Gent. We zijn actief in heel Vlaanderen.

Taken

  • Je coördineert het bestuur van de vzw.
  • Je zit de vergaderingen van de raad van bestuur voor en streeft naar consensus.
  • Je bewaakt de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen zoals die zijn vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan.
  • Je zorgt voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van de raad van bestuur.
  • Je ziet toe op een goede taakverdeling en onderlinge vervanging binnen de raad van bestuur.

Profiel

  • Je bent een sterke procesbegeleider met goede communicatieve vaardigheden.
  • Je hebt affiniteit met besturen en management.
  • Je bent in staat om zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen.
  • Je kan leiding geven.
  • Je maakt vlot contact met vrijwilligers en werknemers.

Praktisch

De raad van bestuur komt jaarlijks zeven à acht keer samen in OPEK in Leuven.
Vergaderingen vinden plaats van 19u30 tot 22u. Eén keer trekken we er 24u op uit.
Je onkosten worden vergoed, en voor de RvB kan je mee eten.

Interesse?

Overtuigd of op zoek naar een duw in de rug? Neem contact op met Amber (amber@mooss.org). We plannen een kennismakend gesprek om al je vragen te beantwoorden.
De huidige voorzitter geeft de fakkel door na december 2019. Je bent al eerder welkom als bestuurder.