Leuven '68 educatief pakket

In opdracht van Erfgoedcel Leuven werd een educatief pakket gemaakt over Leuven '68 - De film door Mooss. De lesmap werd geschreven op maat van leerlingen van de derde graad secundair onderwijs.

Aan de hand van 4 thema's (omgaan met bronnen, cultuur, politiek en Leuven '68 actueel) ontdekken leerlingen zowel historische als actuele aspecten van de studentenprotesten. Als leerkracht kies je op welke aspecten je inzoomt en hoeveel lessen je eraan wil besteden. Naast historische aspecten, komen ook actuele thema’s aan bod, waardoor het lessenpakket ruimer kan gebruikt worden dan enkel in de les geschiedenis.

Vanaf april 2018 kan je als geïnteresseerde leerkracht een gratis exemplaar van de dvd van de documentaire en het lessenpakket digitaal opvragen bij de Erfgoedcel Leuven via erfgoedcel@leuven.be of 016 27 22 89.
Gratis voor scholen uit Leuven en de buurgemeenten. Scholen buiten deze regio betalen 5 euro.