Mooss wordt Bamm! maar blijft Mooss. Hoezo?

Mooss blijft kinderen en jongeren goesting geven in kunst door workshops en projecten, en via vormingen voor hun begeleiders. Voor wie ons kent van workshops en vormingen verandert er dus niets: we werken nog steeds op dezelfde manier en met evenveel passie aan betekenisvolle ontmoetingen tussen kinderen/jongeren en kunst. Mooss blijft dus Mooss.

Maar we hebben onszelf een duidelijker gezicht gegeven: alle andere activiteiten die we in de loop van de tijd hebben ontwikkeld en toegevoegd, worden nu georganiseerd door andere merken onder dezelfde koepel. Mooss heeft nu officieel de zustermerken BAZART (onze kunstjeugdbeweging), AmuseeVous (jongerenparticipatie en cultureel ondernemerschap) en Mastiek (producten en vormingen voor musea en erfgoedorganisaties). Deze vier zustermerken werken samen onder de paraplu van Bamm!, of je zou kunnen zeggen dat we samen groeien vanuit de Bamm!-sokkel.

De vier merken hebben nu hun eigen duidelijke werkterrein, maar we delen onze missie, visie en methodiek. Allemaal samen maken we het recht van kinderen en jongeren op cultuurparticipatie iedere dag weer waar. Bamm!

Neem vanaf 29/2/20 alvast een kijken op de website van Bamm! of like ons op facebook!