​Studienamiddag Buurten met erfgoed - 5 mei 2017 - CC Westrand Dilbeek

'Buurten met erfgoed' nam de afgelopen jaren flink wat basisscholen van een aantal pilootgemeenten mee op zoektocht naar het verhaal achter hun eigen schoolbuurt. Via een coachingstraject brachten we de leerkrachten van de tweede graad van deze basisscholen in contact met lokale en regionale erfgoedpartners om samen een aantrekkelijk erfgoedproject op maat van de leerlingen in de eigen schoolbuurt uit te werken. In deze pilootprojecten speelde Mooss de rol van procesbegeleider.

Die ervaringen uit de pilootprojecten willen we nu graag delen met alle actoren die een 'Buurten met erfgoed'- traject in de eigen omgeving of (deel)gemeente kunnen of willen organiseren. Welke rol kan de cultuur- of erfgoedambtenaar, een lokale vereniging, een heemkundige kring, de erfgoedcel, het regionale landschap, de MOS-begeleider in een dergelijk traject spelen? Wie neemt het initiatief? Wie trekt het traject en wie coacht het? En vervolgens: hoe ga je aan de slag?

Dit alles verneem je op de studienamiddag Trek zelf ‘Buurten met erfgoed’ in je gemeente’ op vrijdagnamiddag 5 mei 2017 in het CC Westrand in Dilbeek, de gemeente waar er momenteel een Buurten met erfgoed-traject loopt.

Op de website van Faro vind je het volledige programma en een inschrijvingsformulier: https://www.faronet.be/node/52576