Wat als ze niet terugkomen?

"Bemiddeling, toeleiding en educatie zijn de hefbomen om van onze theaterzalen en musea geen tijdelijke munitiefabrieken en ­depots te maken, zoals ooit her en der realiteit was. De kunstinstelling als meervoudige leerzone is wellicht de beste hoop op de toekomst." - Stefaan Vandelacluze.

Lees het pleidooi van onze coördinator.