"

Dansen over vakjes en disciplines heen

Kan je dansen en vertellen tegelijkertijd? Wat is de link tussen zwaartekracht en dans? Hoe kan je al dansend een wiskundig vraagstuk oplossen? Is dans (meer dan) een sport? In het onderwijs blijft het minder evident om dans echt te integreren. Hoe kan dans een plaats krijgen binnen de vakoverschrijdende eindtermen? Welke rol kan dans spelen binnen andere disciplines en vakken? In deze vorming vertrek je van een zeer brede kijk op dans en beweging in relatie tot verschillende andere thema’s, onderwerpen, vakken en disciplines. Je exploreert hoe en wat dans en beweging daaraan kunnen bijdragen. Vakoverschrijdend en interdisciplinair, dat is de uitdaging!

Vorming voor leerkrachten

Vraag uw sessie aan

Discipline
  • Dans
Doelgroep
  • 18+
Benodigd materiaal

Materiaal: €10

Vorming voor leerkrachten

Prijs

erkend jeugdwerk
1 dagdeel (= max. 3u) = €159 per dagdeel
2 dagdelen = €153 per dagdeel
meer dan 3 dagdelen = €147 per dagdeel

niet-jeugdwerk
vanaf €212 per dagdeel

Downloads