"

DIY Summerschool 2017 - Brussel

Mooss wil van 4 tot 13 augustus 2017 een tiendaagse DIY Summerschool als groepsuitwisseling organiseren in samenwerking met een aantal partners nl. daCi (dance and the Child international, Nederland), Ustanova Skc Student Cultural Center Institution Novi Sad (SCCNS, Servië), HETPALEIS, Zinnema en Destelheide (België).

Hiervoor nodigen ze 24 jongeren (10 Belgische, 7 Nederlandse en 7 Servische jongeren) en 5 begeleiders ( 3 uit België, 1 uit Nederland en 1 uit Servië) en een sociaal werker uit met een diversiteit in artistieke en sociale achtergrond om zeer intensief ideeën, gedachten en ervaringen uit te wisselen omtrent de actieve rol van jongeren binnen kunsteducatie. Bij de rekrutering van de deelnemers (18-25 jaar) richten we ons specifiek op diversiteit en polsen we bij hen naar interesses, thema’s waarrond men wil werken, rollen die ze willen opnemen als maker, speler of onderzoeker, hun artistieke bagage en ervaring als maker. Zo creëren we een team van deelnemers dat met de nodige bagage deze DIY Summerschool zelf vorm kan geven.

Voor DIY Summerschool gelden drie pijlers: uitwisseling van ervaring en kennis met betrekking tot zichzelf, de culturen en kunst(educatie) meer bepaald dans, muziek en theater; vorming met focus op non - formeel, intercultureel leren en peer-learning en de actieve rol van partners én deelnemers. De eerste dagen van de DIY summerschool wordt er gefocust op het grondig leren kennen van elkaar en uitwisselen van artistieke en creatieve ervaringen m.b.t. dans, muziek en theater. De jongeren krijgen de kans om het programma helemaal zelf te ontwikkelen aan de hand van een aantal bouwstenen vanuit vorige groepsuitwisselingen. Nadat het programma is gemaakt, zal het tevens worden uitgevoerd de dagen nadien.

De kracht van deze DIY Summerschool ligt in het zelf in handen nemen van een creatief proces met oog voor diversiteit, interdisciplinariteit en creatief experiment. De deelnemers worden gecoacht door een zeer sterk interdisciplinair team van professionals afkomstig van de verschillende partners. De projecten worden in nauwe samenwerking georganiseerd met organisaties en artiesten in huis van Destelheide (Dworp) waar DIY Summerschool doorgaat.

In mei 2017 organiseren we een Advance Planning Visit (APV). Een begeleider en een jongere (als afgevaardigde van het team van jongeren) vanuit elke partnerorganisatie worden uitgenodigd in Destelheide (Dworp, België) om de summerschool ten volle inhoudelijk en praktisch te kunnen voorbereiden. De coördinerende organisatie (Mooss) en de partnerorganisaties van alle activiteiten (APV en summerschool) hebben een uniek traject uitgebouwd binnen hun eigen organisatie wat kunsteducatie en jeugdwerk betreft. Ze zijn bezig met het opvoeden van kinderen en jongeren met kunst en ontwikkelden een boeiende kijk op het jeugdwerk.

Voor deze activiteiten brengen ze hun eigen uitgebouwd netwerk binnen en denken ze vanuit hun eigen artistieke eigenheid en praktijk mee na over de actieve rol van jongeren binnen kunsteducatie. Ze engageren zich mee in de zoektocht naar innovatieve methodische aanpakken omtrent kunsteducatie. Elke partnerorganisatie neemt actief verantwoordelijkheid voor het internationaal uitdragen van deze activiteiten via diverse werkvormen (internet, sociale media, mailing…).

De DIY Summerschool kadert in een lange termijn onderzoek naar de actieve rol van jongeren binnen kunsteducatie waar volgende projecten onder vielen nl. de mobiliteit van jeugdwerkers in de vorm van een internationale conferentie Dance Education Revisited met 7 Europese partners (februari 2015), de groepsuitwisseling Summerschool dans 2015 in België (Leuven) in samenwerking met de Finse partner Jotain Odottamatonta ry., de groepsuitwisseling Summerschool dans (begin augustus 2016) in Finland (Tampere) ism de Finse partner Jotain Odottamatonta ry., de groepsuitwisseling Summerschool dans (eind augustus 2016) in België (Antwerpen) ism de partners HETPALEIS (België) en Dance and the Child International Nederland (DaCi NL) en de mobiliteit van jeugdwerkers, het reflectiemoment (december 2016) in België (Leuven).

Via dit onderzoek willen we een duurzaam netwerk uitbouwen rond kunst- en cultuureducatie met kinderen en jongeren; een gemeenschappelijk vocabularium activeren en (een) kwalitatieve methodiek(en) specifiek voor kunsteducatie ontwikkelen. Het is een pilootproject dat internationale partners aanspoort om op het niveau van jongeren aan de slag te gaan met kunsteducatie.

Aftermovie Summerschool 2016

Discipline
  • Dans