"

Mastiek: musea en erfgoed

Mastiek is het bindmiddel tussen museum- & erfgoedverhalen en kinderen & jongeren. Samen met kinderen en jongeren ontdekken we in rondleidingen en workshops wat kunst en erfgoed vandaag voor hen kan betekenen. Of we coachen jullie om samen met jullie jonge publiek kunst en erfgoed tot leven te brengen. Of we maken een educatief product waarmee het jonge grut (in klas- of gezinsverband) zelf aan de slag kan.

Mastiek werkt over heel Vlaanderen voor kunst- en erfgoedmusea, voor erfgoedorganisaties en voor al wie een erfgoedproject wil opzetten (gemeenten, scholen …). Je kan bij ons terecht voor:

 • Het ontwikkelen en begeleiden van (inter)actieve rondleidingen en ateliers (bij tijdelijke tentoonstellingen of vaste collectiepresentaties).
 • Het ontwikkelen en begeleiden van erfgoedworkshops (bijvoorbeeld voor Erfgoeddag, Open Monumentendag ... ).
 • Vorming en coaching van begeleiders (gidsen, erfgoedwerkers, leerkrachten ...).
 • Het ontwikkelen van educatieve producten (bijvoorbeeld museumspelen, erfgoed/kunstparcours, leskoffers ... ).

 • Sinds begin 2020 maakt Mastiek samen met BAZART, AmuseeVous en Mooss deel uit van Bamm! Onze werking is gegroeid uit Mooss, waar we sinds 2000 tientallen projecten in musea en rond erfgoed hebben ontwikkeld. Binnenkort bouwen we onze website verder uit en voegen we ook een portfolio toe.

  Meer weten? Een offerte vragen? Een afspraak maken? info@mastiek.org - www.mastiek.org

  Discipline
  • Musea & Erfgoed