Bamm! bemiddelt

Bamm! dompelt kinderen, jongeren en hun begeleiders onder in kunst en erfgoed. We ondersteunen hen bij hun beleving en interpretatie, stimuleren hen om hierover te reflecteren en geven hen zin in meer. Een betekenisvolle dialoog staat centraal. We werken constructivistisch en dus participatief en inclusief: iedereen zet stappen in zijn of haar eigen traject.

Bamm! coacht

Bamm! is een katalysator voor plannen rond kinderen en jongeren en kunst en erfgoed. Wij organiseren niet alleen projecten voor, maar ook door jongeren, waar zij leren om hun eigen initiatieven in de sector te ontwikkelen en hun netwerk uitbouwen. En wij delen onze expertise graag met andere organisaties via vormingen, coaching en publicaties.

Bamm! ontwikkelt

Bamm! staat nooit stil: zowel op methodisch als op inhoudelijk vlak ontwikkelen we ons continu. We voeden onze methodiek met nieuwe ideeën uit het werkveld, zetten trajecten op om aspecten verder te onderzoeken, verrijken onze inhoud met de kunstactualiteit, bronnen en literatuur. Deze evoluerende inzichten vormen de basis om activiteiten, projecten en producten te vernieuwen.

Bamm! onderneemt

Om zoveel mogelijk kinderen, jongeren en hun begeleiders goesting te geven in kunst en erfgoed, werkt Mooss niet alleen binnen de vrije tijd en het jeugdwerk, maar gaan we ook tot ver buiten de klassieke sectoren. Bovendien engageren we ons in samenwerkingen en netwerken voor nieuwe initiatieven waarmee we nieuwe groepen kinderen en jongeren bereiken.