Een leerkracht

Mooss werkt vaak en graag met leerkrachten. We bereiken immers liefst zoveel mogelijk kinderen en jongeren, en gaan steeds voor een duurzaam karakter bij onze projecten. Met onderstaand aanbod, trachten we deze visie zo goed mogelijk uit te werken. Heb je een idee, een vraag of vind je je gading niet bij onderstaand aanbod, mag je ons altijd even contacteren. Mooss werkt zeer vaak projecten op maat uit, waarbij we op zoek gaan naar het meest geschikte antwoord op jouw kunsteducatieve vraag.

 

Nascholingen

Mooss heeft in haar aanbod heel wat nascholingen voor leerkrachten, binnen de verschillende muzische domeinen. Naast de kunsteducatieve insteek en de verwijzing naar onze methodische kaders, focussen we steeds op de concrete toepasbaarheid in de klascontext en houden we rekening met de praktische haalbaarheid. Ook kunnen er linken gelegd worden naar de eindtermen en ontwikkelingsdoelen van muzische vorming.

 
Methodiekboek

Mooss bundelde haar methodische expertise in een leerrijk, op de praktijkgericht handboek. Dit methodiekboek is te bestellen via onsBegeleiding en coaching op maat: Mooss begeleidt jaarlijks heel wat trajecten op maat van een school, bijvoorbeeld in het kader van schoolfeest of een artistiek schoolproject of dynamo3-project.

 
Artistiek hoofdanimator

Tijdens de opleiding ‘artistieke hoofdanimator’ maak je actief kennis met verschillende artistieke disciplines. Je verdiept je in onze methodiek van actieve kunsteducatie, onderzoekt wat creativiteit en creatief denken precies inhouden en traint je vaardigheden in het bevorderen van creatief gedrag van zowel een individu als een groep.

 

Zij gingen je voor

Na een gegidste rondleiding in Trainworld trokken we met onze klas naar het GC De Kriekelaar voor een creatieve naverwerking van Mooss.  We ontwierpen, geïnspireerd op ons Trainworld bezoek, het treinkostuum van de toekomst. Door de manier van werken van Mooss ontdekten we heel andere aspecten aan onze leerlingen die we in de klas nog niet zagen. 

Dimitri De WildeLeerkracht Boodschapinstituut in Schaarbeek
Foto van Iris De Rynck

Onze anderstalige OKAN jongeren waren helemaal mee met het verhaal van de workshop. Doordat het om een heel universeel thema ging, kon iedereen het begrijpen en was het herkenbaar los van hun achtergrond. De begeleiders waren ook echt goed, heel authentiek en ze plaatsten zich op gelijkwaardige voet met onze jongeren.

Iris de Rynckjongerenwerker onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen (OKAN)
Portret Lieve Raymakers

Wij kiezen al 15 jaar voor Mooss als partner bij onze Bozar tentoonstellingen omwille van de topkwaliteit van de ateliers, hun creatieve methodiek en pedagogie. De vrijheid van experiment, het werkelijk centraal stellen van het kind en de vriendelijkheid van de begeleiders maken dat we graag blijven samenwerken.

Lieve Raymaekers gidsencoördinator Bozar

Heel wat leerlingen kennen elkaar niet in het eerste middelbaar. Daar zetten wij begin oktober op in tijdens onze geïntegreerde werkweek. We laten leerlingen dan meer out of the box- dingen leren en daarvoor schakelen we Mooss in. We vinden het fijn dat we bij Mooss uit een heel brede waaier van workshops kunnen kiezen en wat we kiezen is telkens heel goed georganiseerd. Ik wou bovendien dat ik elke dag met dezelfde energie voor de klas kon staan als de enthousiaste Mooss workshopgevers!

Stéphanie De VriendtLeerkracht Atheneum Koekelberg
Foto Geer De fauw

Wij zijn al jaren fan van de Mooss-workshops. Ik zie bij leerlingen vaak een focus op het behalen van een perfect en juist resultaat. Het mooie aan de Mooss-workshops is dat ze focussen op het proces. Niet het eindresultaat is belangrijk, maar wat het met de leerlingen doet en hoe ze hun persoonlijk gevoel erin kunnen leggen. Ik zie dat dit een boost is voor hun zelfvertrouwen.

Geert De fauwDirecteur VBS De Wegwijzer in Zulte