Over ons

Image

Geschiedenis

Mooss geeft kinderen en jongeren goesting in kunst via workshops en projecten, en via vormingen voor hun begeleiders. Voor wie ons al langer kent van workshops en vormingen verandert er dus niets: we werken nog steeds op dezelfde manier en met evenveel passie aan betekenisvolle ontmoetingen tussen kinderen en jongeren, en kunst. 

 

Mooss creëert al meer dan 40 jaar allerlei projecten en activiteiten waar kunst en erfgoed centraal staan. In al die tijd, is dat een heel brede waaier geworden waar veel meer onder valt dan enkel workshops en vormingen. Om Mooss (terug) een duidelijk gezicht te geven, hebben we al onze activiteiten die we in de loop van de tijd hebben ontwikkeld en toegevoegd, wat meer gebundeld. Mooss heeft nu officieel de zustermerken BAZART (onze kunstjeugdbeweging), AmuseeVous (jongerenparticipatie en cultureel ondernemerschap) en Mastiek (producten en vormingen voor musea en erfgoedorganisaties). Samen met Mooss, vormen deze vier zustermerken Bamm!: één vlag die de verschillende ladingen netjes dekt.

 

De vier merken hebben nu hun eigen duidelijke werkterrein, maar we delen onze missie, visie en methodiek. Allemaal samen maken we het recht van kinderen en jongeren op cultuurparticipatie iedere dag weer waar. Bamm!

Wie zijn we?

Mooss kan rekenen op een enthousiaste groep medewerkers met diverse expertise. Samen met onze freelance collega’s geven wij kinderen en jongeren goesting in kunst!

Image

Jef Callebaut

Muziek

Rosa Mens

Theater

Hendrik Veuchelen

Planning vrijetijdsprojecten

Joëlle Claes

Planning schoolprojecten

Britt Vranckx

Beeldende kunsten

Wien Bogaert

Audiovisuele kunsten

Maria Wilken-Keeve

Beeldende kunsten

Missie

Image

Mooss is een van de initiatieven die mee de missie van Bamm! realiseren. Samen met onze Bamm!-collega’s dompelen we kinderen, jongeren en hun begeleiders onder in kunst en erfgoed. We ondersteunen hen bij hun beleving en interpretatie, stimuleren hen om hierover te reflecteren en geven hen zin in meer. Een betekenisvolle dialoog staat hierbij centraal. We werken constructivistisch en dus participatief en inclusief: iedereen zet stappen in zijn of haar eigen traject, zijn we een katalysator voor plannen rond kinderen en jongeren binnen kunst en erfgoed. Wij organiseren niet alleen projecten voor, maar ook door en met jongeren. Zo leren zij om hun eigen initiatieven in de sector te ontwikkelen en hun netwerk uit te bouwen. En wij delen onze expertise graag met andere organisaties via vormingen, coaching en publicaties, ontwikkelen we ons continu, zowel op methodisch als op inhoudelijk vlak. We voeden onze methodiek met nieuwe ideeën uit het werkveld, zetten trajecten op om aspecten verder te onderzoeken, verrijken onze inhoud met de kunstactualiteit en literatuur. Deze evoluerende inzichten vormen de basis om activiteiten, projecten en producten te vernieuwen, ondernemen we heel wat projecten om zoveel mogelijk kinderen, jongeren en hun begeleiders goesting te geven in kunst en erfgoed. We werken niet alleen binnen de vrije tijd en het jeugdwerk, maar we gaan ook tot ver buiten de klassieke sectoren en ondersteunen ook veel creatievelingen en kunstenaars om zelf te ondernemen en hun initiatieven op te richten, engageren we ons in samenwerkingen en netwerken voor nieuwe initiatieven waarmee we nieuwe groepen kinderen en jongeren bereiken.

Methodiek

Mooss gebruikt, net zoals hun koepelorganisatie Bamm!, een eigen methodiek voor het kunsteducatief werken met kinderen,  jongeren en hun begeleiders. Sedert 1981 is die methodiek ontwikkeld vanuit de praktijk van het jaarlijks werken met vele duizenden kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten en jeugdwerkers.

 

Die methodiek wil kunst en erfgoed betekenisvol maken voor kinderen en jongeren. Ze wil ook elke activiteit aantrekkelijk maken voor deelnemers met verschillende interesses en achtergronden. En ze wil het educatieve proces zinvol maken voor groepen met diverse beginsituaties.

 

Dit zijn de contexten en vragen waar iedereen binnen de kunst- en erfgoededucatie voor komt te staan. Bij Bamm! timmeren we sinds het begin van de jaren tachtig aan een methodiek die ons helpt om telkens opnieuw creatieve en gepaste antwoorden op die vragen te formuleren. Enkele jaren geleden hebben we onze methodiek beschreven, in theorie en praktijk. We hopen dat ons methodiekboek in alle sectoren waarin bemiddeld wordt tussen publiek en kunst/erfgoed, een helpende hand kan reiken. Je kan het boek “Kunst- en erfgoededucatie – theorie en praktijk” bestellen via ons. Een samenvatting vind je hier.

 

We willen onze methodiek ook blijvend verder ontwikkelen, zowel op basis van onze praktijk als op basis van evoluties in het veld. Eén van de recentere theorieën in het veld is Cultuur in de Spiegel (CiS). In deze tekst geven we een samenvatting van de CiS-theorie, waarbij we telkens de link leggen naar onze manier van werken. CiS zelf biedt enkel een theoretisch kader, geen inhouden of methodiek. Er bestaat niet zoiets als een CiS-aanpak, een CiS-activiteit of een CiS-praktijk. De focus in de tekst ligt dus op hoe wij met onze methodiek een klaspraktijk binnen dit kader kunnen ondersteunen.

 

Een belangrijk project in onze huidige methodiekontwikkeling is Publiek Aan Zet, in samenwerking met Cera. Doorheen vijf participatieve trajecten met diverse kunstenpartners, bouwen we onze participatiemethodiek verder uit. Voor meer info, zie: www.publiekaanzet.be.

Zij gingen je voor

De samenwerking met Mooss was er eentje dat ik niet snel zal vergeten. Ik kwam als danser/choreograaf terecht in een gekke bende van uiterst aangename creatievelingen. Bij Mooss delen ze vanuit enorme passie voor hun vak. Ik hoop deze lieve mensen snel opnieuw te mogen omarmen.

Lore BorremansArtistic Director Amok

Wat ik zo fijn vind bij Mooss is dat het vooral gaat om het creatieve proces zonder de kinderen onder druk te zetten om te presteren. Samen gaan we op ontdekking, een echt theateravontuur!

Trine Thielengastdocent

Als je geluk hebt vloeien werk en plezier soms in elkaar over…

Barbara Ericxgastdocent

De mooiste doelgroep om mee te werken zijn kinderen. Wanneer ik les geef, raak ik altijd weer geïnspireerd door hun enthousiasme, fantasie en onbevangenheid.

Marjolein Verhoevengastdocent
Marjon

Tijdens workshops probeer ik vooral mijn goesting en plezier voor kunst door te geven.

Marjon Vanheckegastdocent

Muziek geneest wonden. (...) Kunst geneest wonden. Met name de liefde heelt wonden!’ is een citaat van de Duitse schrijver Günter Grass. Ook ik geloof hier sterk in. Het is steeds leuk om te zien hoe kinderen, jongeren of volwassenen open bloeien tijdens de beeldende activiteiten van Mooss. Daar doe ik het voor.

Sarah Zollmarschgastdocent beeld