Wat doen we

Disciplines

Beeldende kunsten

Beeld is verkennen van materialen en technieken, beeld is creëren. We leren kijken en met alle zintuigen ervaren. We experimenteren met vorm, licht, ruimte, ons lichaam en alledaagse voorwerpen. We ontdekken de wereld door te doen, te maken, liefst samen en met veel plezier. Onze inspiratiebronnen zijn de beeldende kunsten en kunstenaars uit het verleden en het heden.

Audiovisuele kunst

Binnen de audiovisuele kunsten kijken we naar onze grote voorbeelden en hoe zij de verschillende elementen binnen deze discipline beheersen en verder ontwikkelen. Binnen zowel bewegend beeld (video) als stilstaand beeld (foto) bieden we speelse opdrachten aan rond kadrering, camerastandpunt, licht en donker, montage en geluid, animatiefilm, en de wisselwerking tussen al deze elementen. Audiovisuele kunsten komen dicht in de buurt van mediawijsheid en ons aanbod wil daar dan ook ondersteuning bij bieden. Dit kan op vlak van het overbrengen van emoties, het zoeken naar een veilige manier om zichzelf te uiten, en ook op vlak van samenwerken. We werken met ipads (of smartphones) om alles zo laagdrempelig mogelijk te houden.

Muziek

Muziek voor dummies, muziek voor beginners, of voor gevorderden, muziek van bij ons of van elders in de wereld, rustig of stevig of klassiek of gezongen? Alles kan en mag in onze muziekworkshops. Het maakt namelijk niet uit welke muziek en welke ervaring je hebt. We werken rond samenspel, luisteren, ritmes, klankkleuren, stemgebruik of met instrumenten. En door telkens het experimenteren en creëren centraal te zetten, kan elk kind en elke jongere op eigen niveau met muziek bezig zijn.

Theater

Geen monologen, geen teksten uit je hoofd leren, geen klassiek theater en al zeker niet suf of gedragen. Maar wel op een niet alledaagse, speelse manier bezig zijn met het fenomeen theater/toneel/drama/acteren. Samen spelen, actief bedenken en uitproberen. Vanuit een veilige sfeer en veel plezier worden alle hoeken van de fantasie aangesproken. Soms ver van de pluche zetel in de schouwburg, maar wel steeds geïnspireerd en ontwikkeld vanuit de sterke theaterproducties uit verleden en heden en vol van toegankelijk gemaakte technieken van de grootmeesters van de bühne of het scherm.

Multidisciplinair

We hebben een stevige expertise binnen de disciplines beeldende kunsten, muziek, theater, dans en audiovisuele kunsten. Vanuit onze traditie van leren van en met elkaar, ontstaat een aanbod waarbij je een kruisbestuiving van twee of meer disciplines krijgt. Dit wordt ook duidelijk aangegeven bij de activiteiten.

 


Thematisch aanbod

Bij grotere projecten met meerdere groepen samen of voor meerdaagse projecten waarbij je niet binnen één discipline wil verdiepen maar net heel veel afwisseling wil, vertrekken we vaak uit een overkoepelend thema. Dit biedt telkens ruime kansen om alle groepen en disciplines royaal aan bod te laten komen. Bvb ons aanbod rond STEAM; explosief; knikkende kniën.

Kleuters

Ons kleuteraanbod raakt per definitie alle disciplines aan. Voor kleuters zijn de schotten daartussen immers (nog) niet relevant. Vaak is het vertrekpunt een thema dat kleuters kan boeien. Binnen dat thema gaan we muzisch aan de slag binnen al de disciplines. Soms ligt het accent op één discipline, maar er is altijd ruimte voor de andere ook.

Waar staan we voor?

Image

Inclusie

Wij werken niet voor een specifieke doelgroep, maar wel voor alle kinderen en jongeren tussen 2,5 en 30 jaar in Vlaanderen en Brussel (en soms ook daarbuiten), én hun begeleiders. Iedereen is onvoorwaardelijk welkom in onze workshops en vormingen. De variatie in inhouden en werkvormen spreekt kinderen en jongeren met veel verschillende interesses aan. Daarnaast werken we drempels zoveel mogelijk weg en gaan we in zee met partners waar we cultuureducatie kunnen brengen tot bij kinderen en jongeren die er anders niet mee in aanraking zouden komen. Inclusie is ons uitgangspunt, ons dagelijks werkpunt en onze houding. 

Ondernemerschap

Mooss blijft innoveren. Niet zozeer door de waan van de dag, maar wel om nieuwe mogelijkheden tot inspirerende en verrijkende ontmoetingen met kunst & erfgoed te bieden aan kinderen & jongeren. Sommige vernieuwingen lopen minder in de kijker, zoals het continu updaten van onze workshops, maar ze zijn even fundamenteel als meer opvallende vernieuwingen van onze collega’s binnen Bamm!, zoals de oprichting van Bazart.

Onze ondernemingszin uit zich ook in het ondersteunen van cultureel ondernemerschap van jongeren én in de manier waarop we enorm veel realiseren met weinig geld. We doen er dan ook alles aan om de ‘goed’ in goedkoop voorop te stellen.

Taalstimulering

De taal van de kunsten is universeel, en door iedereen te begrijpen. En juist door die toegankelijkheid, werken we mee aan de taalstimulering van elke deelnemer. Vanuit de universele kunst-taal, wordt ook taal gegeven aan alledaagse dingen. Dit zet onze deelnemers aan om met elkaar in dialoog te gaan, naar elkaar te luisteren en eigen meningen onder woorden te brengen.

Welbevinden

Onze activiteiten bouwen mee aan het welbevinden van onze deelnemers. Door onze methodiek en aanpak, kunnen kinderen en jongeren zichzelf zijn en op een (emotioneel) veilige manier met volle teugen genieten van hoe ze zich spontaan kunnen uiten.

Hybride

Opdelen in verschillende kunstdisciplines is niet meer altijd afgestemd op wat we willen bereiken of wat deelnemers aan onze activiteiten nodig hebben. Daarom is Mooss intern sterk bezig met het ontwikkelen van hybride activiteiten, waarbij niet meer vertrokken wordt vanuit één discipline.
Om ons aanbod overzichtelijk en gestructureerd te houden, houden we de komende jaren nog even vast aan deze indeling, maar de hybride manier van werken is intussen aan het doorsijpelen in onze activiteiten.

Zij gingen je voor

Na een gegidste rondleiding in Trainworld trokken we met onze klas naar het GC De Kriekelaar voor een creatieve naverwerking van Mooss.  We ontwierpen, geïnspireerd op ons Trainworld bezoek, het treinkostuum van de toekomst. Door de manier van werken van Mooss ontdekten we heel andere aspecten aan onze leerlingen die we in de klas nog niet zagen. 

Dimitri De WildeLeerkracht Boodschapinstituut in Schaarbeek
Foto van Iris De Rynck

Onze anderstalige OKAN jongeren waren helemaal mee met het verhaal van de workshop. Doordat het om een heel universeel thema ging, kon iedereen het begrijpen en was het herkenbaar los van hun achtergrond. De begeleiders waren ook echt goed, heel authentiek en ze plaatsten zich op gelijkwaardige voet met onze jongeren.

Iris de Rynckjongerenwerker onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen (OKAN)
Portret Lieve Raymakers

Wij kiezen al 15 jaar voor Mooss als partner bij onze Bozar tentoonstellingen omwille van de topkwaliteit van de ateliers, hun creatieve methodiek en pedagogie. De vrijheid van experiment, het werkelijk centraal stellen van het kind en de vriendelijkheid van de begeleiders maken dat we graag blijven samenwerken.

Lieve Raymaekers gidsencoördinator Bozar

Heel wat leerlingen kennen elkaar niet in het eerste middelbaar. Daar zetten wij begin oktober op in tijdens onze geïntegreerde werkweek. We laten leerlingen dan meer out of the box- dingen leren en daarvoor schakelen we Mooss in. We vinden het fijn dat we bij Mooss uit een heel brede waaier van workshops kunnen kiezen en wat we kiezen is telkens heel goed georganiseerd. Ik wou bovendien dat ik elke dag met dezelfde energie voor de klas kon staan als de enthousiaste Mooss workshopgevers!

Stéphanie De VriendtLeerkracht Atheneum Koekelberg
Foto Geer De fauw

Wij zijn al jaren fan van de Mooss-workshops. Ik zie bij leerlingen vaak een focus op het behalen van een perfect en juist resultaat. Het mooie aan de Mooss-workshops is dat ze focussen op het proces. Niet het eindresultaat is belangrijk, maar wat het met de leerlingen doet en hoe ze hun persoonlijk gevoel erin kunnen leggen. Ik zie dat dit een boost is voor hun zelfvertrouwen.

Geert De fauwDirecteur VBS De Wegwijzer in Zulte