Mooss, dat is het leren "van, over en met" de kunsten en erfgoed via actieve werkvormen in de domeinen muziek, theater, dans, audiovisuele en beeldende kunsten. Mooss werkt voor kinderen, jongeren en hun begeleiders.

Zowel de individuele jongeren als het jeugdwerk, erfgoedinstellingen, kunst- en cultuurcentra, bibliotheken, onderwijsinstellingen... kunnen via deze website vernemen wat we voor hen kunnen doen.