Mooss heeft zich binnen het cultuureducatieve jeugdwerk steeds meer op bemiddeling en op participatie toegelegd. Tegelijk bouwden we zowel beheersmatig als financieel aan een solide organisatie. In het advies bij onze vorige beleidsnota werden het heldere profiel van Mooss en onze eigenheid en positionering binnen het werkveld gewaardeerd. Een commissie omschreef Mooss ooit als de “pioniers van participatieve kunsteducatie” en met de uitbouw van projecten als BAZART en Publiek Aan Zet blijven we ons profiel en onze positionering scherp stellen. De fusie met AmuseeVous op 1 januari 2017 versterkt dat: twee participatiepioniers en specialisten in het samenbrengen van jeugd en cultuur bundelen hun krachten! Deze fusie verstevigt niet alleen ons profiel en onze werking, maar toont ook hoe we samen sterker staan.

De vrijwilligerskern van onze participatieve werking steunt op twee poten: AmuseeVous en BAZART. In 1998 lieten de jongeren die in 2004 officieel AmuseeVous zouden oprichten, voor het eerst van zich horen. Zij groeiden uit tot een organisatie met een netwerk van vrijwilligers die de wereld van musea en erfgoed en de wereld van jongeren met verschil- lende acties en (bemiddelings)projecten proberen te verzoenen. In 2011 richtte Mooss BAZART op: een kunstjeugdbeweging die momenteel in acht steden een vrijwilligerswerking heeft en die Mooss stevig op de participatiekaart zette. In 2013 startte Mooss het project Publiek Aan Zet, om de participatieve methodiek verder te ontwikkelen aan de hand van vijf ingrijpende participatieve trajecten in samenwerking met kunstorganisaties.

De focus op bemiddeling ontstond parallel met een verschuiving binnen onze workshops sinds 2000. In de jaren negentig was Mooss een cursusorganisatie met open inschrijvingen en een aanbod op vraag. De open cursussen hebben we gaandeweg in overleg met Artforum geschrapt, om met onze workshops op vraag uit te groeien tot de meest diverse en brede organisatie in Vlaanderen. Wij leiden geen kunstenaars op, maar willen kunst en erfgoed betekenisvol maken voor kinderen, jongeren en hun begeleiders. Onze methodiek staat sinds het begin centraal, en we blijven die ontwikkelen om antwoorden te bieden op de nieuwe uitdagingen die we tegenkomen.

De prille start van Mooss gaat terug tot 1981, toen vzw De Kolk werd opgericht: een ‘Kollektief voor Kreatief Vormingswerk’. De Kolk concentreerde zich in de beginjaren op kunstzinnige vorming voor jongeren en jongvolwassenen, vooral in de vorm van workshops. De organisatie werd in 1984 erkend als landelijke jeugddienst binnen het decreet LJW van 1975. Hieruit ontstond in 1991 Mooss.