Hoe kunnen we kunst en erfgoed betekenisvol maken voor kinderen en jongeren? Hoe maken we een activiteit aantrekkelijk voor deelnemers met verschillende interesses? Hoe maken we een educatief proces zinvol voor een groep met diverse beginsituaties?

Iedereen in de kunst/erfgoededucatieve praktijk komt voor deze en vele andere vragen te staan. Bij Bamm! timmeren we sinds het begin van de jaren tachtig aan een methodiek die ons helpt om telkens opnieuw creatieve en adequate antwoorden op die vragen te formuleren. Enkele jaren geleden hebben we onze methodiek beschreven, in theorie en praktijk. We hopen dat ons methodiekboek in alle sectoren waarin wordt bemiddeld tussen publiek en kunst of erfgoed een helpende hand kan reiken. Je kan het boek “Kunst- en erfgoededucatie – theorie en praktijk” bestellen via Acco België: via de site van Acco of in de Acco boekhandel. Een samenvatting vind je hier.

We proberen deze methodiek ook steeds verder te ontwikkelen, zowel op basis van onze praktijk, als op basis van evoluties in het veld. Een van de nieuwere dingen in het veld is Cultuur in de Spiegel (CiS). In deze tekst geven we een samenvatting van de CiS-theorie, waarbij we telkens de link leggen naar onze manier van werken. CiS zelf biedt enkel een theoretisch kader, geen inhouden of methodiek. Er bestaat niet zoiets als een CiS-aanpak, een CiS-activiteit of een CiS-praktijk. De focus ligt dus op hoe wij met onze methodiek een klaspraktijk binnen dit kader kunnen ondersteunen.

Een belangrijk project in onze huidige methodiekontwikkeling is Publiek Aan Zet, in samenwerking met Cera. Doorheen vijf participatieve trajecten met diverse kunstenpartners bouwen we onze participatiemethodiek verder uit. Voor meer info, zie: www.publiekaanzet.be.